DOM-EKO Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, tel./fax: +48 17 583 55 58

Joongpol Sp. z o.o.

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową dla firmy Joongpol Sp. z o.o.