DOM-EKO Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, tel./fax: +48 17 583 55 58

EUROTECH Sp. z o.o.

Budowa budynku biurowego i hali produkcyjno – magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami dla EUROTECH Sp. z o.o. W Mielcu przy ul. Wojska Polskiego.